Yüksek Lisans Başvuru Şartları

Başvuru Koşulları

Lisansüstü (Tezli YL, Doktora, Tezsiz YL) Programlarına Öğrenci Alımı (Yatay Geçiş dâhil) Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler

 1. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları gerekir.
 2. Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekir.
 3. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.
 4. Başka Yükseköğretim Kurumlarında Tezli veya Doktora kaydı olanlar Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.
 5. ALES/GMAT Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir. Doktora 55, Yüksek Lisans 55)
  • Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,ALES yıl şartı aranmaz.
 6. Tezsiz Yüksek Lisans ve Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.
 7. Yabancı Dil Belgesi (Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl –TOEFL hariç- süreyle geçerlidir, eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.) Doktora ve Yabancı dilde eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programları için 55 puan, Türkçe eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programları için 55 puan ) (YÖKDİL, YDS, E-YDS, veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması zorunludur) Arap Dili Doktora programında Arapça Dil Belgesi geçersizdir. İngilizce eğitim veren tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil şartı aranır.
  • Seçilen Program İngilizce Sınav Türü Türkçe Sınav Türü
   YDS/YÖKDİL TOEFL (IBT) PTE Akademik İAÜYDYO TÖMER
   Öğretim Dili Türkçe Olan A.B.D. Yüksel Lisans Programları - - - - B2
   Öğretim Dili İngilizce Olan A.B.D. Yüksel Lisans Programları 55 66 50 70 -
   Öğretim Dili Türkçe Olan A.B.D. Doktora Programları 55 66 50 - C1
   Öğretim Dili İngilizce Olan A.B.D. Doktora Programları 65 78 67 - -
   İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı 70 84 71 - -
 8. Adaylar, ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı Değerlendirmesin de dikkate alınmazlar
 9. Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvurular içinden ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir.
 10. KKTC Uyruklu adaylar TC Vatandaşları için belirlenen kontenjanlara başvuru yapabilirler. Ancak ilgili programdaki geçerli ALES şartını sağlamak zorundadırlar.
 11. Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.
 12. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ya da Doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. ( Sağlık alanında eğitim veren programlar hariç)
 13. TÖMER belgesi. (Yabancı uyruklu adaylar için, zorunlu) en az Yüksek Lisans programlarında B2 , Doktora programlarında C1 seviyesinde Türkçe programlar için zorunlu) (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.)
 14. İlgili tarihlerde yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmez.
 15. Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında önkoşul, alan sınırlaması, ilgili şartlar bulunmaktadır. Bu koşullara uyulması zorunludur.
 16. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.
 17. Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.(Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı Enstitü tarafından belirlenmektedir.)
 18. 2020 Yılı Tezsiz Yüksek Lisans ücretleri enstitümüzü web sayfasında program bazında ilan edilecektir. Taksit yapılması durumu ilgili banka ile yapılacak anlaşmaya bağlıdır.
 19. Belgeler enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Bu nedenle belgelerin başvurusu sırasında eksiksiz olarak yanınızda bulunması faydalı olacaktır.
 20. Yatay Geçiş için; online başvuru yapılmayacak belgeler direkt olarak enstitüye akademik takvimde belirtilen yatay geçiş tarihleri arasında iauenstitu@aydin.edu.tr enstitü ortak mailine teslim edilebilir.
  • Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar
  • Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
  • Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.
  • Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)
  • Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
  • Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat. (Enstitü Onaylı)
  • TC Kimlik fotokopisi
  • Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)
  • ALES ve Yabancı Dil belgesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirildiğimi, kişisel verilerimi kendi istek ve açık rızam ile paylaştığımı, paylaştığım verilerin Üniversite bünyesinde saklanmasına, gerektiğinde Üniversite amaçları doğrultusunda kullanılmasına ve paylaşılmasına onay verdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

***Görüş, öneri ve taleplerinizi iauenstitu@aydin.edu.tr mail adresine iletebilirsiniz. Çağrı merkezi (4441428)

Istanbul Aydin UniversityBesyol Mah. Inonu Cad. No:38, Istanbul34295Turkey